Reklamace

Aby bylo nesporné, že případné uplatnění reklamace drůbeže zakoupené  u nás je oprávněné,  požadujeme dodržení  záručních  podmínek.  V opačném případě se může stát, že reklamace nebude uznána.

V případě, že jste si u nás koupili drůbež a chce uplatnit reklamaci a splňuje záruční podmínky, obraťte se na nás. Děláme maximum pro to, aby naše drůbež měla ty nejlepší podmínky,  o čemž svědčí i naše haly,  které jsou nadstandardně vybavené, aby drůbež nebyla stresovaná  a měla maximální pohodlí.

Záruční podmínky, které je nezbytné pro uplatnění reklamace dodržet:

-  Zajištění karantény drůbeže po dobu 14 dnů od zakoupení, a to z důvodu zabránění přenosu nemocí od staré drůbeže na novou drůbež.

-  Před závozem nové drůbeže a následně co tři měsíce provádět desinfekci všech prostor, ve kterých se bude drůbež pohybovat.

-  Odchovna nebo kurník musí mít hladké a omyvatelné stěny i podlahu.

-  Drůbež je nutné krmit pouze krmivy pro danou drůbež, které budou odpovídat i věku drůbeže.

-  Při prvních příznacích o změně zdravotního stavu ihned informovat naši firmu.

-  Pokud bude prokazatelné, že vada byla způsobena dodavatelem, uhradíme plnou výši ceny, za kterou byla drůbež pořízena.

Co po Vás budeme v každém případě požadovat?
-  Doklad o nákupu,
-  fotodokumentaci reklamované drůbeže a odchovny či kurníku, kterou je možno zaslat např. emailem.

 

slepičky v řadě