Reklamace

Aby bylo nesporné, že případné uplatnění reklamace drůbeže zakoupené  u nás je oprávněné,  požadujeme dodržení  záručních  podmínek.  V opačném případě se může stát, že reklamace nebude uznána.

V případě, že jste si u nás koupili drůbež a chce uplatnit reklamaci a splňuje záruční podmínky, obraťte se na nás. Děláme maximum pro to, aby naše drůbež měla ty nejlepší podmínky,  o čemž svědčí i naše haly,  které jsou nadstandardně vybavené, aby drůbež nebyla stresovaná  a měla maximální pohodlí.

Záruční podmínky, které je nezbytné pro uplatnění reklamace dodržet:

  • Zajištění karantény nové drůbeže po dobu 28 dnů od zakoupení, a to z důvodu případného zabránění přenosu nemocí od staré drůbeže na novou.
  • Před závozem nové drůbeže a následně co tři měsíce provádět desinfekci všech prostor, ve kterých se bude drůbež pohybovat.
  • Odchovna nebo kurník musí mít hladké a omyvatelné stěny i podlahu.
  • Drůbež je nutné krmit pouze krmivy pro danou drůbež, které budou odpovídat i věku drůbeže.
  • Při prvních příznacích o změně zdravotního stavu ihned informovat naši firmu.
  • Pokud bude prokazatelné, že vada byla způsobena dodavatelem, uhradíme plnou výši ceny, za kterou byla drůbež pořízena.

 

Co po Vás budeme v každém případě požadovat?
1. Doklad o nákupu,
2. fotodokumentaci reklamované drůbeže a odchovny či kurníku, kterou je možno zaslat např. emailem.

 

slepičky v řadě