Aktuální nabídka

 
Skladem máme tuto drůbež:
  • kuřice červené, černé, šedé, kropenaté, bílé
  • mulard (husokáčata)
  • brojlerová kuřata

 

 slepičky v řadě